ZÁKLADNÍ CENÍK PŘÍJMU ODPADŮ - ENRETA s.r.o.  
  ZAŘÍZENÍ NPK SEMTÍN - RYBITVÍ
ceník ve formátu PDF si můžete stáhnout v sekci DOKUMENTY      
           
KÓD ODPADU KATEG. ODPADU ZNAČENÍ ODPADU POPIS ODPADU MIN. CENA KČ/T (CPT sklad odběratel) DOPOR. CENA KČ/T (ExW sklad dodavatel)
020104 O Odpadní plasty (kromě obalů) folie, plast.drtě, čisté plasty, zemědělství, lesnictví, myslivost, rybářství       1 500 Kč       2 000 Kč
020702 O Odpady z destilace lihovin tuhé mech. části z destilace (melasa)       1 500 Kč       2 000 Kč
020703 O Odpady z chemického zpracování odpady z chemické výroby "O"       1 500 Kč       2 000 Kč
           
030101 O Odpadní kůra a korek čisté lesní odpady       1 000 Kč       1 300 Kč
030105 O Piliny, hobliny, odřezky čisté odpady z pil         800 Kč       1 300 Kč
030201 N Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva impregnační nátěry v obalech       2 800 Kč       4 000 Kč
030204 N Anorganická činidla k impregnaci dřeva impregnační nátěry v obalech       2 800 Kč       4 000 Kč
030205 N Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezp. Látky impregnační nátěry v obalech       2 800 Kč       4 000 Kč
030301 O Odpadní kůra a dřevo čisté lesní odpady        1 000 Kč       1 300 Kč
030307 O Mechanicky oddělitelný výmět z rozvlákňování ..... odpad z výroby papíru a lepenky       1 000 Kč       1 300 Kč
030308 O Odpady z třídění papíru a lepenky určené k recyklaci odpad z výroby papíru a lepenky         800 Kč       1 300 Kč
           
070213 O Plastový odpad odpad z výroby, zpracování a distribuce plastů, kaučuku a synt.vláken       1 500 Kč       2 000 Kč
           
120105 O Plastové hobliny a třísky odpad z tváření a úpravy plastů       1 500 Kč       2 000 Kč
120112 N Upotřebené vosky a tuky vosky, masokost apod.        5 800 Kč       7 500 Kč
           
130501 N Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje písky, hlína znečistěné ropnými látkami       4 000 Kč       5 300 Kč
130502 N Kaly z odlučovačů oleje kaly znečistěné ropnými látkami       4 000 Kč       5 300 Kč
130503 N Kaly z lapáků nečistot znečistěné kaly       4 000 Kč       5 300 Kč
130508 N Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje znečistěné odpady z lapolů       4 000 Kč       5 300 Kč
           
150101 O Papírové a lepenkové obaly odpadní papírové obaly         800 Kč       1 300 Kč
150102 O Plastové obaly plastové obaly neznečistěné       1 500 Kč       2 000 Kč
150103 O Dřevěné obaly palety, podložky, nosníky apod.         800 Kč       1 300 Kč
150104 O Kovové obaly kovové obaly neznečistěné  platba dle akt. ceníku kovošrotu 
150105 O Kompozitní obaly kompozity neznečistěné        1 500 Kč       2 000 Kč
150106 O Směsné obaly směs neznečistěných obalů       1 500 Kč       2 000 Kč
150109 O Textilní obaly neznečistěné textilní kryty a obaly       1 500 Kč       2 000 Kč
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečist. směs znečistěných obalů       3 500 Kč       4 500 Kč
150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály vč. olejových filtrů,         4 500 Kč       6 000 Kč
    čistící tkaniny, ochranné oděvy znečistěné nebezpečnými látkami      
150203 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné neznečistěné textilní sorbenty, oděvy       1 500 Kč       2 000 Kč
    oděvy neuvedené pod číslem 150202      
ZÁKLADNÍ CENÍK PŘÍJMU ODPADŮ - ENRETA s.r.o.
ZAŘÍZENÍ NPK SEMTÍN - RYBITVÍ
           
KÓD ODPADU KATEG. ODPADU ZNAČENÍ ODPADU POPIS ODPADU MIN. CENA KČ/T DOPOR. CENA KČ/T
160120 O Sklo nenečistěné sklo z automobil.průmyslu         500 Kč          700 Kč
160708 N Odpady obsahující ropné látky  kaly z nádrží a obalů       4 000 Kč       5 300 Kč
160709 N Jiné odpady obsahující jiné nebezpečné látky jiné odpady z nádrží a obalů  dle akt. ceny ve spalovně 
           
170201 O Dřevo dřevo z demolic         800 Kč       1 300 Kč
170202 O Sklo neznečistěné sklo z demolic, okna…         500 Kč          700 Kč
170203 O Plasty neznečistěné plasty z demolic, rámy oken, dveře, kusy nábytku apod. NE PVC!       1 500 Kč       2 000 Kč
170204 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo žel. pražce, demolice apod.       3 800 Kč       6 000 Kč
    těmito látkami znečistěné      
170303 N Uhelný dehet a výrobky z dehtu         4 500 Kč       6 000 Kč
           
191002 O Neželezný odpad neželezný odpad z drcení dřeva         800 Kč       1 300 Kč
191201 O Papír a lepenka vytříděný papír nerecyklovatelný         800 Kč       1 300 Kč
191204 O      Plasty a kaučuk plasty  a kaučuk po mechan. úpravě       1 500 Kč       2 000 Kč
191206 N Dřevo obsahující nebezpečné látky podrcené pražce, demolice po drti…       2 800 Kč       5 000 Kč
191207 O Dřevo neuvedené pod kódem 191206 dřevo po mechan.úpravě         800 Kč       1 300 Kč
191208 O Textil vytříděný textil       1 500 Kč       2 000 Kč
191210 O        Spalitelný odpad palivo vyrobené z odpadu         500 Kč          700 Kč
191211 N Jiné odpady (vč. směsí materiálů) z mech. úpravy odpadu s NL palivo vyrobené z N odpadu       1 500 Kč       2 000 Kč
191212 O Jiné odpady (vč. směsí materiálů) z mech. úpravy odpadu palivo vyrobené z odpadu         500 Kč          700 Kč
                        neuvedené pod č. 191211      
           
200101 O Papír a lepenka vytříděný papír z komunál.odpadu         800 Kč       1 300 Kč
200102 O Sklo vytříděné neznečistěné sklo z komunál.odpadu         500 Kč          700 Kč
200110 O Oděvy vytříděné neznečistěné oděvy a textilie z komunál.odpadu       1 500 Kč       2 000 Kč
200111 O Textil vytříděné neznečistěné oděvy a textilie z komunál.odpadu       1 500 Kč       2 000 Kč
200137 N Dřevo obsahující nebezp. látky  vytř. dřevo z komunál. odpadu       3 800 Kč       6 000 Kč
200138 O Dřevo neuvedené pod kódem 200137 vytříděné dřevo z komunál.odpadu         800 Kč       1 300 Kč
200139 O Plasty vytříděné plasty z komunál.odpadu       1 500 Kč       2 000 Kč
200307 O Objemný odpad objemný odpad z komunál.odpadu energeticky využitelný       1 500 Kč       2 000 Kč
           
           
Poznámka:  1. Uvedené ceny jsou v dodací podmínce CPT (s dodáním do…) sklady NPK Semtín - Rybitví.  
  2. Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.      
           
INFORMACE O PŘEVZETÍ ODPADŮ:       
1. Odpady jsou přebírány v provozovně společnosti ENRETA s.r.o., NPK Semtín - Rybitví. Kontaktními osobami jsou p. Linhart   
    (tel. 725 736 156) nebo p. Píša (724 417 512).      
           
2. Provozní doba areálu ENRETA s.r.o. - Po - Pá 6,30 - 14,30 hod. nebo dle individuální dohody.     
           
3. Odpady jsou přijímány na základě doprovodných dokumentů (EPNO, dodací list, vážní lístek, popis odpadu).     
    Bez těchto dokumentů nebudou odpady přijímány.       
           
4. Odpady jsou přijímány na základě individuální prohlíkdy a kontroly provedené zástupcem příjemce. Odpady,     
    které neodpovídají doprovodným dokumentům, budou vráceny zpět původci odpadů.     
    Toto se týká především znečistěných obalů (150110), které MUSÍ být prázdné.     
    Obaly s nedefinovatelnými zbytky kapalin, kalů a tuhých látek budou vráceny zpět původci na jeho náklady.