ENRETA s.r.o.

Sběr, shromažďování a zpracování odpadního dřeva

V roce 2020 se stala součástí energetického holdingu LAMA ENERGY GROUP a.s. V současné době společnost disponuje 2 provozovnami (sklady) v Pardubicích-Rybitví a v Přáslavicích u Olomouce.

hp
_S7A4550

Představení

Hlavní činností společnosti je sběr odpadního dřeva (viz. katalog schválených odpadů v Rozhodnutí – část Legislativa) a jeho zpracování (drcení a mletí) na biomasovou štěpku, která je následně dodávána k termickému využití v energetických zařízeních (R1).

Společnost je s účinností od 01.09.2023 držitelem certifikátu udržitelnosti v rámci systému SURE-EU.

 

Skupina LAMA ENERGY GROUP a.s. se vedle tradičních energetických aktivit jako je těžba ropy a zemního plynu, prodej elektřiny a zemního plynu a teplárenství zabývá i řadou environmentálních aktivit. Mezi ně patří:

  • projekty cirkulární ekonomiky: likvidace dřevního odpadu a následná výroba biomasy pro energetické účely
  • projekt na snížení emisí z těžby ropy a dodávky certifikátů o snížení emisí z těžby ropy (tzv. UER) na český trh s motorovými palivy
  • snižování emisí z dopravy prostřednictvím plniček CNG s využitím pokročilého biometanu (tzv. bioCNG)
  • obchodování s emisními povolenkami EUA

Legislativa

  • Rozhodnutí KÚ ŽP Pardubického kraje
  • Rozhodnutí KÚ ŽP Olomouckého kraje
  • Produktový certifikát Štěpka P
  • Vyjádření MPO dle §10 Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
  • certifikát udržitelnosti SURE-EU č. SURE-EU/CZ-001/Z15448811

Jsme součástí skupiny LAMA ENERGY GROUP

Věříme, že každý nápad a příležitost může mít vysokou hodnotu, pokud ji správně uchopíte. A o to se v našem podnikání snažíme každý den. Hlavními obory našeho podnikaní jsou energetika, teplárenství, ropa a zemní plyn a telekomunikace. LAMA ENERGY GROUP zaměstnává více než sedm set lidí. Naše hlavní obchodní aktivity se soustředí na střední Evropu a severní Ameriku.

Kontakty

ENRETA s.r.o.

Pardubická 219

533 52 Srch

IČ: 620 65 751

DIČ: CZ 620 65 751

Jednatelé společnosti

Ing. Jan Roček
tel.: 606 639 041

Ing. Marek Tikal
tel.: 736 514 786

Ekonomické oddělení, odpadové hospodářství

Jitka Krejčová
tel.: 605 535 203

Obchodní oddělení

Ing. Ladislav Pšenčík
tel.: 725 525 122

Provoz Pardubice-Rybitví

Milan Melich
tel.: 723 204 227

Provoz Přáslavice u Olomouce

David Hagater, DiS.
tel.: 734 590 771